Logo molenlanden

Algemene Informatie

Wat is een Odensehuis

Een Odensehuis is een laagdrempelig inloophuis voor mensen met (beginnende) dementie, mantelzorgers, en hun familie- en vriendenkring. Er is ruimte voor ontmoeting, ondersteuning, activiteiten en advies.

Het is een veilige plek naast hun eigen woonomgeving waar ze zich thuis kunnen voelen, waar respect is en waar je vooral jezelf kunt zijn. Voor mensen met dementie is het belangrijk om onder de mensen te blijven en je sociale leven actief te houden met activiteiten die er toe doen.

Mensen met geheugenklachten en dementie bepalen zelf (ondersteund door hun mantelzorger) hoe vaak ze willen komen, op welk moment en wat ze willen doen. Zij hebben hierbij zelf de regie en keuzevrijheid. Dit geldt ook voor mantelzorgers en andere naasten. Niets hoeft, alles kan. In die zin is het Odensehuis een ‘vrijplaats’ waar veel mogelijk is.

Een diagnose of indicatie is niet nodig om mee te doen.

Voorgeschiedenis​

In Denemarken, in de stad Odense, is in 2000 door mensen met dementie en hun mantelzorgers een inloop-, advies- en ontmoetingscentrum opgezet. In een ongedwongen en informele sfeer wordt advies en ondersteuning aangeboden. Na een werkbezoek in 2005 vanuit Nederland van een groep mensen betrokken bij de zorg voor mensen met dementie werd besloten om te kijken naar de mogelijkheden voor een soortgelijk inloophuis. Dit leidde in 2008 tot de opening van het eerste inloop-, advies-, en ontmoetingscentrum in Amsterdam Zuid. De initiatiefnemers besloten om hun centrum ‘Odensehuis’ te noemen.

Het ontbreken van informatie en inzicht, het wegstoppen van de problemen, het gebrek aan perspectief, de belasting voor mantelzorgers, dat zijn knelpunten waar veel mensen met dementie en mantelzorgers, alle professionele hulp ten spijt, tegen aan lopen.

Inmiddels zijn in Nederland vele Odensehuizen ontstaan.

Informatie en aanmelding​

Om deel te nemen in het Odensehuis Oud Alblas is geen diagnose, indicatie of doorverwijzing nodig. Iedereen kan binnenlopen. Wilt u echter meer informatie of een gesprek met de coördinator dan is het wenselijk om een afspraak te maken (email: coördinator@odensehuismolenlanden.nl)

Als u mee wilt doen bij het Odensehuis Oud Alblas krijgt u een kennismakingsgesprek waarin uw belangstelling, wensen, talenten en mogelijkheden centraal staan.