Logo molenlanden

Beeldmateriaal

Foto's / Filmpjes

In het Odensehuis worden regelmatig, gevraagd en soms ongevraagd, foto’s en filmpjes gemaakt. Wij vinden het belangrijk om de afspraken hierover op een rijtje te zetten:
Foto Verboden
Foto’s of filmpjes waar mensen herkenbaar op in beeld staan, mogen niet met derden worden gedeeld, tenzij hiervoor vooraf toestemming is verleend door het Odensehuis.
Heb je een mooie of leuk foto of filmpje waarvan je denkt dat wij deze kunnen gebruiken: stuur deze dan met een korte beschrijving naar ons e-mailadres: info@odensehuismolenlanden.nl.

Verwijder de foto/het filmpje daarna van jouw toestel.
 
Wij maken graag gebruik van beeldmateriaal. Bijvoorbeeld voor onze nieuwsbrief, onze website, social media en/of presentaties, mits de personen die herkenbaar in beeld zijn hiervoor toestemming hebben verleend. Het is bij ons bekend wie van onze bezoekers, mantelzorgers en vrijwilligers hiervoor toestemming hebben verleend.