Logo molenlanden

Inloop en Activiteiten

Inloop

Het Odensehuis aan de Peperstraat 40 in Oud Alblas is een inloophuis voor mensen met geheugenproblemen of beginnende dementie en hun mantelzorgers.

Het Odensehuis Oud Alblas is 2 juni 2023 geopend.
Openingstijden zijn dinsdag en donderdag van 10:00 – 15:00 uur.

Bezoekadres

Activiteiten

Ontmoeting, diverse activiteiten, gezelligheid, samen lunchen, informatie en advies.
Het Odensehuis is gratis.
Blijven lunchen kost €5 per persoon

Voor meer informatie neem contact op met de:
Coördinator : Bianca van de Waardt
Telfnr: 06 – 422 622 44
Email: coordinator@odensehuismolenlanden.nl