Logo molenlanden

Bestuur en Coördinator

Bestuur Stichting Odensehuis Molenlanden

  • Mr. A. Slob, voorzitter
  • J. Simons, secretaris / penningmeester
  • Coby van Dongen
  • Nelleke Mauritz
  • Anneke Hartog

Coördinator

  • Bianca van de Waardt

Beloningsbeleid

Aan de bestuurders van de Stichting Odensehuis Molenlanden wordt geen enkele beloning toegekend.
Dit is ook vastgelegd in de statuten.