Logo molenlanden

Vacature Coördinator

Het Odensehuis Molenlanden is op zoek naar een warme, energieke en ondernemende Coördinator voor twee dagen in de week vanaf 1-2-2024

Wij zoeken iemand die in staat is om mensen te binden en te boeien om zo te werken aan een zinvolle en bloeiende plek voor mensen die in aanraking komen met geheugenklachten/dementie. De functie betreft 16 uur per week op dinsdag en vrijdag.
Het Odensehuis In Oud-Alblas is in het 2e kwartaal 2023 opgestart in een verbouwde boerderij aan de Peperstraat 40 in Oud-Alblas.

Het Odensehuis is een ontmoetingsplek waar mensen met geheugenproblemen en (beginnende) dementie en/of hun mantelzorgers kunnen binnenlopen voor ontmoeting, activiteiten en informatie. Dit kan zonder indicatie, zonder verplichtingen, zonder zorgkaders. In het Odensehuis wordt gefocust op wat men wél kan, de kwaliteit van leven staat centraal en er wordt een beroep gedaan op de talenten die iedereen bezit. Men kan elkaar in het Odensehuis ontmoeten, ondersteuning bieden, samen activiteiten ondernemen en ervaringen uitwisselen. Het opstarten van het Odensehuis is een burgerinitiatief in samenwerking met gemeente. De bezoekende doelgroep (mensen met beginnende dementie/geheugenproblemen) heeft een cruciale rol in de doorontwikkeling.

Wat ga je doen?

Als coördinator word jij hét gezicht en aanspreekpunt van het Odensehuis Molenlanden. Je bent de verbinder tussen de bezoekers, mantelzorgers, vrijwilligers en maatschappelijke partners. Als het Odensehuis is geopend, coördineer je de dagelijkse gang van zaken. Je bepaalt samen met participanten de dagelijkse gang van zaken en vertaalt de filosofie naar de dagelijkse praktijk. Je signaleert en achterhaalt vragen en behoeften bij de doelgroep en kijkt naar de vraag achter de vraag. Je stimuleert de eigen kracht en het zelf organiserend vermogen van de bezoekers en faciliteert bij het verwezenlijken van wensen en ideeën. Je werft vrijwilligers en begeleidt, ondersteunt, motiveert en stimuleert hen en geeft waar nodig feedback. Je zorgt voor de bedrijfsvoering, administratie en verslaglegging van het Odensehuis.

Wat vragen we van je?

  • HBO werk- en denkniveau: geschoold in een sociale richting, bv. maatschappelijk werk, casemanager dementie of werkzaam (geweest) in dementie-,
  • Zorgen voor een veilige en open sfeer
  • Initiatieven, wensen en verlangens van deelnemers en mantelzorgers herkennen, stimuleren en vertalen naar concrete activiteiten i.s.m. de vrijwilligers
  • een signalerend en observerend vermogen en bent daarbij proactief, ondernemend, initiatiefrijk en besluitvaardig;
  • informatie geven over wat het Odensehuis is en kan bieden en daar ook aan de buitenwereld bekendheid aan geven;
  • vrijwilligers weten te binden en aan te sturen;
  • zorgen voor een toegankelijke administratie en registratie
  • de onafhankelijkheid van het Odensehuis bewaken; grenzen bepalen en stellen
  • contacten onderhouden met relevante partijen om te kijken naar mogelijkheden tot samenwerking en vervolgens samenwerken

Wat we bieden

Maatschappelijk belangrijk, bevredigend werk, met bevlogen mensen. De aanstelling/overeenkomst is in eerste instantie tot het einde van 2024, met uitzicht op verlenging. Wij gaan vooralsnog uit van inhuur via een ZZP constructie. Andere opties zijn bespreekbaar. Het Odensehuis is een inclusieve organisatie, waarbinnen diverse stemmen en perspectieven een plek krijgen.

Interesse?

Wij ontvangen de motivatiebrief en CV uiterlijk 1 januari 2024 via email: mrarieslob@hetnet.nl
De eerste gespreksronde zal plaatsvinden in januari 2024 in de avond en de eventuele tweede gespreksronde kort daarna. Meer informatie over het Odensehuis Molenlanden? Ga naar de site www.odensehuismolenlanden.nl of neem contact op met Arie Slob (06-51173181